จุดต่ำที่สุดในชีวิต ที่ทุกคนประสบ

เป็นได้ทั้งจุดจบ และบทเรียนที่ดี

อยู่ที่คุณจะฉลาดเลือกแบบไหน

ไปให้สุด แล้วหยุดแค่คำว่าพอ

ที่มา: ธรรมะเดลิเวอรี่ ฉบับอมยิ้ม อิ่มใจ by พระมหาสมปอง