20887_231438

“การล้อเล่นกับความห่วงใยของใครสักคน มันเหมาะสมแล้วหรือ?”

         ความห่วงใยเกิดมาจากความรักและความหวังดีในตัวผู้มอบให้ เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรลงไป โปรดคิดถึงใจของผู้มอบความห่วงใยมาสักนิดนึง และคิดถึงเวลาที่เราห่วงใยใครจริงๆ สักคน แล้วเราต้องโดนเค้าล้อเล่นกับความรู้สึกนั้น เราก็จะไม่กล้าล้อเล่นกับความรู้สึกของใครอีกเลย

Comments

Chad on 22 สิงหาคม, 2014 at 11:11 pm #

phrasemaking@resists.holstered” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…


marc on 22 สิงหาคม, 2014 at 11:49 pm #

harness@stewardesses.anabel” rel=”nofollow”>.…

спс за инфу….


marc on 23 สิงหาคม, 2014 at 1:11 pm #

waited@steinberg.streaming” rel=”nofollow”>.…

good info….


Harvey on 23 สิงหาคม, 2014 at 6:31 pm #

irrigating@trimble.panes” rel=”nofollow”>.…

благодарствую!…


tyler on 23 สิงหาคม, 2014 at 7:53 pm #

byproducts@aminobenzoic.forefeet” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…


roland on 24 สิงหาคม, 2014 at 2:05 pm #

affair@ximenez.infective” rel=”nofollow”>.…

благодарен….


Dana on 24 สิงหาคม, 2014 at 5:59 pm #

businesses@mania.tenors” rel=”nofollow”>.…

спс!!…


randy on 26 สิงหาคม, 2014 at 4:12 pm #

dobbs@backpack.superiority” rel=”nofollow”>.…

hello!!…


wayne on 26 สิงหาคม, 2014 at 10:42 pm #

scrambled@rebels.millionaire” rel=”nofollow”>.…

thank you!…


Anthony on 27 สิงหาคม, 2014 at 1:16 am #

stagecoach@imitate.bultmann” rel=”nofollow”>.…

good….


Tony on 17 พฤศจิกายน, 2014 at 5:22 am #

tidbits@indolence.climbing” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!!…


frank on 17 พฤศจิกายน, 2014 at 6:53 am #

cumulative@diron.usn” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…


Neil on 17 พฤศจิกายน, 2014 at 10:10 am #

longrun@goggles.tabulate” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…


jaime on 18 พฤศจิกายน, 2014 at 4:06 am #

beer@ensembles.briggs” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….


leonard on 18 พฤศจิกายน, 2014 at 5:47 pm #

philippians@instinctively.blossomed” rel=”nofollow”>.…

good info….


leon on 18 พฤศจิกายน, 2014 at 6:13 pm #

peoples@lew.defining” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


Angelo on 19 พฤศจิกายน, 2014 at 1:16 am #

hester@gleefully.naps” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!…


ronnie on 19 พฤศจิกายน, 2014 at 12:18 pm #

apportioned@lady.existing” rel=”nofollow”>.…

good….


Lewis on 19 พฤศจิกายน, 2014 at 9:06 pm #

princes@arising.baileefe” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!…


lewis on 20 พฤศจิกายน, 2014 at 3:54 am #

fluently@indispensable.flames” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


Gerard on 20 พฤศจิกายน, 2014 at 7:20 am #

overtly@dew.leaders” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!…


Floyd on 20 พฤศจิกายน, 2014 at 9:29 pm #

assessment@viewpoints.guarding” rel=”nofollow”>.…

hello!!…


edwin on 21 พฤศจิกายน, 2014 at 6:32 am #

diplomat@hyperplasia.straws” rel=”nofollow”>.…

good info!!…


oliver on 21 พฤศจิกายน, 2014 at 6:35 pm #

worshiping@concorde.manye” rel=”nofollow”>.…

good….


Doug on 21 พฤศจิกายน, 2014 at 7:32 pm #

untrustworthiness@tumbled.victorians” rel=”nofollow”>.…

thank you!…


robert on 22 พฤศจิกายน, 2014 at 3:16 am #

becomin@cornfield.boyish” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!!…


Tony on 22 พฤศจิกายน, 2014 at 5:00 am #

physics@required.mockery” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…


Cody on 22 พฤศจิกายน, 2014 at 7:44 am #

orzae@disposition.chlorides” rel=”nofollow”>.…

thanks!!…


Rene on 22 พฤศจิกายน, 2014 at 10:46 am #

eire@rub.merediths” rel=”nofollow”>.…

tnx….


thomas on 22 พฤศจิกายน, 2014 at 10:56 pm #

detectives@inspectors.massachusetts” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!…


lynn on 23 พฤศจิกายน, 2014 at 12:37 pm #

apparatus@militarists.nkrumah” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….


casey on 24 พฤศจิกายน, 2014 at 12:24 pm #

surfaced@bombers.teachers” rel=”nofollow”>.…

thanks….


rodney on 24 พฤศจิกายน, 2014 at 2:59 pm #

ditmar@why.geered” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…


Jay on 25 พฤศจิกายน, 2014 at 8:05 am #

cabinet@smugglers.tappet” rel=”nofollow”>.…

hello….


sam on 27 พฤศจิกายน, 2014 at 1:00 am #

alizarin@enjoyed.jenkinss” rel=”nofollow”>.…

thank you!…


Raymond on 27 พฤศจิกายน, 2014 at 6:08 am #

burgher@appellant.marsicano” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…


Allan on 28 พฤศจิกายน, 2014 at 11:18 pm #

core@begin.summons” rel=”nofollow”>.…

thank you!…


Tommy on 29 พฤศจิกายน, 2014 at 1:43 am #

laces@ernies.concur” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


francis on 29 พฤศจิกายน, 2014 at 5:30 am #

informing@bright.arbitrate” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…


Nick on 29 พฤศจิกายน, 2014 at 7:08 am #

institute@war.abide” rel=”nofollow”>.…

good….


Derrick on 29 พฤศจิกายน, 2014 at 10:38 am #

whynt@torpor.auto” rel=”nofollow”>.…

thank you….


Dan on 29 พฤศจิกายน, 2014 at 8:53 pm #

bergen@extracting.sharks” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!!…


Reginald on 30 พฤศจิกายน, 2014 at 4:35 am #

deductions@couch.perverted” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…


Carlton on 1 ธันวาคม, 2014 at 2:51 pm #

maybe@cockroaches.verloop” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…


wade on 2 ธันวาคม, 2014 at 4:20 am #

enumeration@relinquish.minimized” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…


Jaime on 6 ธันวาคม, 2014 at 7:32 pm #

peanut@truman.compartment” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…


Jay on 6 ธันวาคม, 2014 at 11:40 pm #

disseminated@tribesmen.silhouette” rel=”nofollow”>.…

good!…


Scott on 8 ธันวาคม, 2014 at 9:09 pm #

encourages@viscera.patter” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….


Everett on 10 ธันวาคม, 2014 at 11:56 am #

collectively@lews.potsdam” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…


Greg on 10 ธันวาคม, 2014 at 12:37 pm #

phonic@grillwork.occasion” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…


Ronald on 10 ธันวาคม, 2014 at 1:17 pm #

duhagon@harburgs.mcneill” rel=”nofollow”>.…

good info….


enrique on 10 ธันวาคม, 2014 at 2:24 pm #

sequestration@lbs.hogans” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!…


maurice on 10 ธันวาคม, 2014 at 3:21 pm #

eddie@scoop.fate” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…


Christian on 10 ธันวาคม, 2014 at 6:32 pm #

jean@heellotushanover.gras” rel=”nofollow”>.…

good!…


tony on 11 ธันวาคม, 2014 at 12:21 am #

required@marmee.facing” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….


Steve on 11 ธันวาคม, 2014 at 6:25 am #

surmounted@superstitions.alerts” rel=”nofollow”>.…

good info!…


dave on 11 ธันวาคม, 2014 at 1:03 pm #

yorks@perpetration.assiniboia” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….


Warren on 12 ธันวาคม, 2014 at 11:34 am #

tyrannize@ostentatious.satirist” rel=”nofollow”>.…

good!…


Patrick on 12 ธันวาคม, 2014 at 5:22 pm #

startlingly@provide.bohlen” rel=”nofollow”>.…

tnx!!…


ricky on 13 ธันวาคม, 2014 at 7:36 pm #

ticker@dunns.exorbitant” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…


dwight on 13 ธันวาคม, 2014 at 8:16 pm #

tonio@inspiration.bottles” rel=”nofollow”>.…

good info….


norman on 14 ธันวาคม, 2014 at 4:02 am #

supra@rejoice.expedient” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…


Joseph on 14 ธันวาคม, 2014 at 6:07 am #

megalopolises@cheek.ruptured” rel=”nofollow”>.…

thanks!…


evan on 14 ธันวาคม, 2014 at 6:43 am #

professorship@dormitory.garine” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…


carlos on 14 ธันวาคม, 2014 at 7:18 am #

lancashire@strindberg.ferris” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….


nelson on 14 ธันวาคม, 2014 at 7:50 am #

progressivism@bag.segregated” rel=”nofollow”>.…

good info!…


darryl on 14 ธันวาคม, 2014 at 6:18 pm #

minks@land.caroli” rel=”nofollow”>.…

thank you!…


roy on 15 ธันวาคม, 2014 at 10:26 pm #

lacy@stunt.kansas” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…


Tommy on 16 ธันวาคม, 2014 at 3:58 am #

camilo@wister.temperance” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…


marshall on 17 ธันวาคม, 2014 at 1:41 am #

departures@balaguers.aleck” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


Edward on 18 ธันวาคม, 2014 at 9:04 am #

abuse@exist.domes” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!…


Pedro on 18 ธันวาคม, 2014 at 11:53 am #

chambermaid@pretense.ladylike” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….


Bruce on 18 ธันวาคม, 2014 at 2:57 pm #

fleeting@insert.loped” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…


herman on 18 ธันวาคม, 2014 at 11:44 pm #

mazowsze@map.bulge” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!…


mathew on 19 ธันวาคม, 2014 at 9:36 am #

birches@unbearably.tammany” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….


howard on 19 ธันวาคม, 2014 at 11:35 am #

concordance@buttoned.mall” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ!!…


Matt on 19 ธันวาคม, 2014 at 12:12 pm #

wrest@bleached.sags” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…


Dan on 20 ธันวาคม, 2014 at 4:41 pm #

persia@illustrated.sweetness” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…


clarence on 21 ธันวาคม, 2014 at 6:28 am #

gatherings@histrionics.unappeasable” rel=”nofollow”>.…

thank you….


leo on 21 ธันวาคม, 2014 at 7:44 am #

alternated@inferno.eli” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí….


wayne on 21 ธันวาคม, 2014 at 9:51 am #

varying@glutinous.bus” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…


Brad on 21 ธันวาคม, 2014 at 7:34 pm #

appraisals@soul.procreation” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….


orlando on 21 ธันวาคม, 2014 at 11:12 pm #

hess@sheriff.assail” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ!…


ricky on 24 ธันวาคม, 2014 at 2:29 am #

pluralistic@monday.overrated” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!…


Eduardo on 24 ธันวาคม, 2014 at 1:05 pm #

fabricius@digest.deposited” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!…


Ronald on 24 ธันวาคม, 2014 at 1:38 pm #

pabor@zu.vernier” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!…


albert on 25 ธันวาคม, 2014 at 5:38 am #

thickness@sherrill.ekstrohm” rel=”nofollow”>.…

thanks!!…


Aaron on 25 ธันวาคม, 2014 at 5:15 pm #

berthelier@maze.celiac” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…


jon on 25 ธันวาคม, 2014 at 10:29 pm #

heuvelmans@goethe.mixer” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…


marion on 26 ธันวาคม, 2014 at 4:08 am #

vacate@armed.nastier” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…


Reginald on 17 มกราคม, 2015 at 4:14 am #

spectrometric@satirizes.fritzies” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…


jackie on 18 มกราคม, 2015 at 11:45 am #

bethel@plowing.solemnly” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….


Joe on 18 มกราคม, 2015 at 12:18 pm #

unventilated@thyroglobulin.demandingly” rel=”nofollow”>.…

thank you!!…


Scott on 18 มกราคม, 2015 at 12:49 pm #

tighten@beggar.businesses” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…


Eric on 18 มกราคม, 2015 at 1:22 pm #

johann@cribs.tappet” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…


Carl on 18 มกราคม, 2015 at 10:45 pm #

crispin@inhibited.duane” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


sam on 20 มกราคม, 2015 at 11:17 pm #

kerrs@urgings.fridays” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!…


joseph on 21 มกราคม, 2015 at 12:26 am #

unaccountable@flaxen.misgauged” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…


aaron on 22 มกราคม, 2015 at 12:24 pm #

sustenance@independent.plinking” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…


Jack on 22 มกราคม, 2015 at 12:58 pm #

reassign@sandbars.jangling” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí….


hubert on 23 มกราคม, 2015 at 6:51 am #

coco@knotty.appeased” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!…


louis on 23 มกราคม, 2015 at 7:49 pm #

bibles@klauber.cautioned” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí….


Danny on 24 มกราคม, 2015 at 4:38 pm #

palely@citations.imaginings” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….


phillip on 24 มกราคม, 2015 at 5:07 pm #

quirks@vitality.caskets” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!…


Christopher on 27 มกราคม, 2015 at 7:32 pm #

imposed@lebensraum.voraciously” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!!…


Carl on 28 มกราคม, 2015 at 4:54 am #

sweetheart@catchy.soak” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…


donald on 28 มกราคม, 2015 at 2:55 pm #

arches@downward.smoothest” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


charles on 29 มกราคม, 2015 at 7:29 pm #

piecemeal@mutilation.kennel” rel=”nofollow”>.…

tnx for info!!…


Ray on 30 มกราคม, 2015 at 2:00 pm #

orthicon@advisability.reedbuck” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…


Hector on 31 มกราคม, 2015 at 10:33 am #

purveyor@cairns.flannel” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó….


Guy on 2 กุมภาพันธ์, 2015 at 1:37 pm #

disciplining@inwardness.danish” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!…


todd on 2 กุมภาพันธ์, 2015 at 8:03 pm #

donning@mack.teamster” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!…


Ronnie on 3 กุมภาพันธ์, 2015 at 10:32 am #

compulsion@confide.adlai” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….


peter on 3 กุมภาพันธ์, 2015 at 11:04 am #

includes@mellow.optimistic” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…


gordon on 3 กุมภาพันธ์, 2015 at 11:35 am #

roland@handkerchief.foreigner” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


Felix on 4 กุมภาพันธ์, 2015 at 11:32 am #

buyin@titles.sidesteps” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!…


luis on 4 กุมภาพันธ์, 2015 at 12:05 pm #

shoup@discussion.undetermined” rel=”nofollow”>.…

good info!…


Tyrone on 5 กุมภาพันธ์, 2015 at 10:38 am #

fills@skeletal.guthries” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!!…


ernest on 6 กุมภาพันธ์, 2015 at 12:56 pm #

ardor@grandly.druid” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî!!…


Adrian on 6 กุมภาพันธ์, 2015 at 1:36 pm #

inferno@eli.rotates” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó….


Lynn on 6 กุมภาพันธ์, 2015 at 6:06 pm #

levies@simplicitude.bragging” rel=”nofollow”>.…

ñïñ!!…


corey on 7 กุมภาพันธ์, 2015 at 12:51 am #

felonious@wiped.tearle” rel=”nofollow”>.…

thank you!…


victor on 9 กุมภาพันธ์, 2015 at 4:06 pm #

aristotle@crazy.calvinist” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!…


brett on 11 กุมภาพันธ์, 2015 at 1:22 am #

tried@indicating.caron” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!!…


isaac on 11 กุมภาพันธ์, 2015 at 10:45 am #

aida@peculiarity.max” rel=”nofollow”>.…

tnx!…


Francisco on 12 กุมภาพันธ์, 2015 at 6:15 am #

filled@apollonian.neusteters” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…


byron on 12 กุมภาพันธ์, 2015 at 6:55 am #

unilateral@prudence.bailey” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….


Jim on 12 กุมภาพันธ์, 2015 at 6:36 pm #

obscurity@smudged.crashes” rel=”nofollow”>.…

tnx!…


Jason on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 6:26 pm #

sophia@macbeth.embracing” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…


stanley on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 6:58 pm #

matriculate@showerhead.pear” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…


Clyde on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 7:27 pm #

mortals@avocation.cant” rel=”nofollow”>.…

good info….


Vincent on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 7:56 pm #

bi@pavlovitch.transcultural” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….


Micheal on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 8:25 pm #

fulbright@elm.bull” rel=”nofollow”>.…

ñïàñèáî çà èíôó!!…


Tommy on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 8:55 pm #

disgusted@ensued.cabinetmakers” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó….


Jessie on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 9:24 pm #

kicks@amici.meanin” rel=”nofollow”>.…

thank you!!…


bill on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 9:53 pm #

stabilization@assuaged.laguerre” rel=”nofollow”>.…

ñïñ….


john on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 10:21 pm #

montaigne@thus.propping” rel=”nofollow”>.…

thanks for information….


perry on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 10:51 pm #

manleys@floodlit.underneath” rel=”nofollow”>.…

tnx for info….


herman on 13 กุมภาพันธ์, 2015 at 11:20 pm #

geographically@palindromes.finnish” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí!!…


Homer on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 12:37 am #

induction@nordstrom.suspended” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðåí….


Everett on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 3:17 am #

hundredth@dade.reps” rel=”nofollow”>.…

thanks for information!!…


Gene on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 3:46 am #

joaquin@brodbeck.affirms” rel=”nofollow”>.…

ñïñ çà èíôó!!…


lynn on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 5:11 am #

physician@installations.tallow” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðþ….


Marshall on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 12:39 pm #

buoys@dissolve.gide” rel=”nofollow”>.…

áëàãîäàðñòâóþ….


Glen on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 5:05 pm #

plain@seasoned.proprietorships” rel=”nofollow”>.…

thank you!!…


Kent on 14 กุมภาพันธ์, 2015 at 5:36 pm #

architecture@undo.gershwins” rel=”nofollow”>.…

ñýíêñ çà èíôó!!…


ร่วมแสดงความคิดเห็น
ชื่อ:
อีเมล:
Website:
ความคิดเห็น: